Pacijentice iz poliklinike ,,Karabeg’’ često na kafu s prijateljicom istog dana nakon otpusta

Personalizirana hirurgija kod operacije povećanja grudi je jedna od aktuelnih tema današnjice. Objavili smo u indeksiranom časopisu vlastitu metodu koja je potrebna posebno kod pacijentica sa izrazito nerazvijenim grudima tj.sa malom količinom masnog tkiva, a sve u namjeri da se implantati ne mogu osjetiti pri dodirivanju dojki, ističe prof. Dr. Reuf Karabeg.   Prof.dr. Reuf […]

Personalizirana hirurgija kod operacije povećanja grudi je jedna od aktuelnih tema današnjice. Objavili smo u indeksiranom časopisu vlastitu metodu koja je potrebna posebno kod pacijentica sa izrazito nerazvijenim grudima tj.sa malom količinom masnog tkiva, a sve u namjeri da se implantati ne mogu osjetiti pri dodirivanju dojki, ističe prof. Dr. Reuf Karabeg.

 

Prof.dr. Reuf Karabeg je specijalista opšte hirurgije, plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije.

 

 

 

U USA više od 300.000 žena godišnje se odluči na uvećanje grudi silikonskim implantatima. Povećanje grudi je najpopularnija estetska procedura u svijetu, pa i u BiH. Tipično, ova operativna procedura uvećava nedovoljno razvijene grudi. Zaboravlja se da može restaurirati asimetrične kao i podići gravitacijom spuštene grudi.

 

Odabir implantata i metode za najbolji rezultat

Implantati mogu biti silikonski ili punjeni fiziološkom otopinom niskog, umjerenog ili visokog profila, glatke ili teksturirane površine. Svaki od implantata i tehnika ima svoju indikaciju.

Hirurški pristup i postavljanje implantata može biti submamarno (kroz brazdu ispod  dojke), kroz bradavicu dojke i preko pazuha. Implantat se postavlja ispod žlijezde, ispod mišića ili kombinovano. Mnogi rade 1-2 metode koje smatraju najboljim, a ne prilagođavaju metodu kliničkom nalazu i/ili želji pacijentice (sve dok je u granicama mogućeg). U našoj poliklinici radimo pet različitih metoda povećanja. Tako imamo spektar djelovanja za postizanje najprikladnijeg i najboljeg rezultata za pojedinačnog pacijenta. Objavili smo u indeksiranom časopisu vlastitu metodu koja je potrebna osobito kod pacijentica sa izrazito nerazvijenim grudima tj.sa malom količinom masnog tkiva, a sve u namjeri da se implantati ne mogu osjetiti pri dodirivanju dojki.

Pravilan izbor je ključ koji obezbjeđuje pacijenticino hirurško zadovoljstvo i smanjuje mogućnost komplikacija.

Najveća umjetnost estetskog hirurga je upravo u pravilnoj i najboljoj odluci za svakog pacijenta, jer rijetko kod jedne procedure postoji toliko različitih mogućih kombinacija kao kod povećanja grudi. Stoga oprez. Odabir hirurga koji će izvesti operativni zahvat mora biti minuciozan, treba istražiti reference, prije svega stručne i medicinski priznate.

 

Neetičan marketing može biti opasan u plastičnoj i estetskoj hirurgiji

Nažalost, svjedoci smo da danas internetski forumi mogu odvesti pacijentice u pogrešnom smjeru. Reklamiraju se mnogi i svi tvrde da su najbolji. Ima i takozvanih botova, koji uključuju elemente vještačke inteligencije i koji sa više internetskih adresa na socijalnim mrežama negativno govore o određenim ljudima i procedurama, a dižu u zvijezde druge. Imali smo primjer da kada pacijenti ukucaju na Googlu dvije ključne riječi ,,poliklinika Karabeg’’ pacijentima se putem place- in reklama prikaže tj. otvara link druge zdravstvene ustanove. Bilo je to nevjerovatno negativno iskustvo i za pacijente, ali i za naše uposlenike, kada su nastajali nesporazumi, jer su pacijenti mislili da su čitali našu web stranicu. Ima i poliklinika kojima internetske portale održavaju pojedinci koje se upravo bave negativnim pisanjem o određenim konkurentskim kućama. Dakle, drage moguće pacijentice, vjerujte sebi, svom osjećaju, svojoj inteligenciji. Razgovarajte sa hirurgom (hirurzima) kojima vjerujete, ali možete tražiti i sekundarno mišljenje. Pitajte svog hirurga koliko je pacijenata operirao, kakve rezultate ima, kakvu opremu koristi, kakav je aparat za anesteziju. Pitajte i ko je anesteziolog, ko će vas uspavati i probuditi. A sve u cilju prevencije komplikacija i lošijih rezultata koji su, razumijemo svi, u znatno većem procentu kod neiskusnijih hiurga.

 

Edukacija pacijentica

Edukacija pacijenata je od vitalnoga značaja. Uvećanje gudi nije procedura bez (rijetkih) komplikacija i iste moraju biti prezentovane i prodiskutirane sa pacijenticama. Često smo o tome govorili, a u zadnje vrijeme se spominje i ALCL  kao moguća komplikacija povećanja grudi posebno sa implantatima jedne firme (makrotekstura), a koje mi u poliklinici ,,Karabeg,, uopše ne koristimo. Pacijentice se mogu informisati o tome na internetu, a detaljnije pisanje prevazilazi okvire ovog teksta.

 

Trudnice i implatati

Pacijentica još jednom mora biti uvjerena da poslije operacije neće imati problema sa dojenjem, potencijal dojenja ostaje isti, jer se mliječna žlijezda ne afektira.

 

Trajanje operacije

Operacija u trajanju od 50-70 minuta, sa bezbolnim postoperativnim tokom, čini pacijenticu krajnje zadovoljnom. Preko 90% pacijenta nakon operacije već sutra na kafi i šetnji gradom zbog vlastitog pristupa u prevenciji boli. Ista postaje samouvjerenija, sigurnija, otvorenija u društvu. Bolja komunikativnost i rezultati na poslu se podrazumijevaju.

 

Pretraži