Triglav vas savjetuje: Koliko vam je potrebno novca da osigurate najbliže?

0
280

Uz odgovarajuću osiguranu sumu obezbijedite finansijsku sigurnost svojih najbližih za slučaj da vam se nešto dogodi.

Briga o porodici je glavni razlog zašto se pojedinac odluči da ugovori životno osiguranje u slučaju smrti. To je razumljivo, jer može da umanji rizik da će se njegovi bližnji suočiti sa teškim finansijskim posljedicama u slučaju neizmjernog gubitka. Ali to će biti tačno samo ako se izabere odgovarajuća osigurana suma. Koliko treba da bude visoka ta suma?

Vodite računa o svojim najbližima – ugovorite životno osiguranje

Pojedinci se obično odlučuju da ugovore životno osiguranje za slučaj smrti u važnim životnim prekretnicama, kao što su brak, rođenje djeteta i kupovina nekretnina. Motivi za ugovoranje osiguranja su razumljivi. Kada drugi članovi porodice postanu zavisni od vas ili kada želite da se pobrinete da kredit za stan bude otplaćen u slučaju da vam se nešto dogodi, životno osiguranje je najlogičnije rešenje.

Ne odlučujte se za životno osiguranje na osnovu cijene

Da bi rješenje koje osiguranje nudi bilo zaista primjereno, prilikom ugovaranja životnog osiguranja ne odlučujte se za njega samo na osnovu cijene. Svrha osiguranja je smanjiti rizik da se vaši najbliži suoče sa teškim finansijskim posljedicama u slučaju gubitka. Posebno obratite pažnju na odgovarajući iznos osigurane sume i obim pokrića, kao i na period trajanja osiguranja.

Izračunajte odgovarajuću osiguranu sumu

Preporučeni minimalni iznos samo za nadoknadu gubitka prihoda osiguranika je iznos njegove trogodišnje plate. Ako uzmemo u obzir prosječnu neto platu u BiH, odgovarajuća osigurana suma trebala bi da bude najmanje 18.000 EUR. Dakle, za minimalni preporučeni period porodici bi se mogao pružiti životni standard uporediv sa onim koji je imala prije smrti voljene osobe.

Koliko bi bilo potrebno mojim najbližima? Kalkulator riziko životnog osiguranja.

Međutim, ovaj iznos nije dovoljan da porodica pokrije bilo kakve finansijske dugove u obliku kredita ili osigura finansijsku bezbijednost zavisnih članova porodice.

Smanjite sopstvene rizike

Životno osiguranje u slučaju smrti samo je jedan od važnih aspekata koji porodici može pružiti finansijsku sigurnost i olakšati im u slučaju gubitka. Iznad svega, možete smanjiti mnoge rizike kojima biste danas mogli biti izloženi preventivnim ponašanjem, kao i napuštanjem određenih navika, s obzirom da su stres i nedovoljna fizička aktivnost najveći faktor rizika. Tačno je da su životni izazovi često nepredvidljivi, međutim, niste potpuno nemoćni. Možete mnogo da učinite svojim angažovanjem. Uz pomoć kalkulatora riziko životnog osiguranja, izračunajte iznos osiguravajuće sume koji bi adekvatno finansijski zaštitio vašu porodicu u slučaju najgoreg.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here